liestis

liestis
ribotis a. n.
durtis (šnek.), liestis (tarm.), siektis (šnek.), susieiti (tarm.)

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • liestis — sm. žr. liestukas 1: Apatinės [drugio] lūpos liesčiai (palpi labiales) visada daugiau ar mažiau išlavėję EncVII1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • juodgrindės — júodgrindės dkt. Dviejų̃ gretimų̃ kambarių̃ júodgrindės ir griñdys netùri liẽstis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • atremti — atrem̃ti, àtremia, àtrėmė 1. tr. SD1107, R, N, K, DŽ paspirti ramsčiu, prilaikyti: Tvorą atrem̃k, kad neišvirstum J. Aš jį (medį) su savo laza atremsiu BsPI98. Ano rato neatàrėmėt, tai ir slysta Slm. | prk.: Seniai, atrė̃mę sąsparas, stovia Ob …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atspirti — atspìrti, àtspiria, atspyrė; L 1. tr. K, M, Š, Rtr, NdŽ spiriant koja atmušti, atstumti, atkelti, atidaryti ir pan.: Atspirk koja man šluotą Plv. Tas šunukas pula, ans su koja àtspira Jdr. O jei neatkels vario vartelius, atspìrki, žirgeli,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • daleisti — ×daleisti (hibr.) 1. intr. duoti sutikimą, teisę kam ką daryti: Damileisk nueit ir pakast pirm tėvą mano Ch1Luk9,59. Mano širdis nedaleist šitei padaryt Užp. Kaip jam širdis daleidė paskutinį kąsnelį atimt! Ktk. ║ nesukliudyti, neuždrausti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • durdyti — 1 dùrdyti, o, ė 1. tr. durti, besti: Kam dùrdai su adata, kur nereik J. dùrdytinai adv.: Skalbinius dėjo į kubilus ne klotinai, bet dùrdytinai, kad rukšloms šarmas nubėgtų pro tulę Šts. 2. tr. keisti formą, storinti: Kad kirvį dùrdo, pleta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kliauti — kliauti, ja ( na), kliovė 1. tr. užkliūti, pasilikti, pabūti: Toks bernas šventom dienom retai namus kliauna Auk. Negana, kad vaikai namų nekliauna, bet senis – ir tas rš. Eina ir eina, o namų nekliauna Dg. Tu nekliauni namų kap vėjas laukuose Kb …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • priremti — prirem̃ti, prìremia, prìrėmė 1. tr. N, K, LL197, DŽ1 atspirti į ką: Kopėčias prìremi prie tos blankelės, tai siūbuoja Slm. Seržantas prirėmė prie sienos šautuvą, atsisėdo ant žemos palangės P.Cvir. | refl. N, K: Su ranka prisirem̃t galėjau Krs …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pritrindinėti — 1. tr. pritrinti (trynes): Mani čebatai koją pritrindinėja LzŽ. 2. refl. liestis, trintis vienam į kitą: Dūlios šakos su obelimi nepristrindinėja Dv. trindinėti; aptrindinėti; įtrindinėti; ištrindinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • remti — rem̃ti, rẽmia, rė̃mė DŽ, remti, rẽmia, rėmė 1. tr. K, M dėti ramstį, spirti: Virstančią tvorą remiù su ramčiu J. ║ būti ramsčiu, laikyti: Kuolai tvorą rẽmia Mrj. Kad pėdas pėdo neremtų, nebūtų ir stago LTR(Km). | prk.: Nors pasiligojus, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • riboti — riboti, oja, ojo 1. refl. LL42 turėti ribą, liestis, siektis: Lietuva šiaurėje ribojasi su Latvija DŽ3. Su tais pačiais gudais rytuose ribojasi latgaliai rš. 2. tr. nustatyti, apibrėžti veikimo, reiškimosi mastą: Nėra kas jo užgaidas ribotų DŽ. ║ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”